BOBC

List Resources

Displaying 1 - 2 of 2 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Magnusson, Helena. "Spel med fiktionen i Rune Andréassons Bamse." Tidskrift för litteraturvetenskap 32.(2003): 80–92.  
Last edited by: joachim 6/2/13, 12:33 AM
Magnusson, Helena. Berättande bilder: Svenska tecknade serier för barn. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet. Göteborg: Makadam, 2005.  
Last edited by: joachim 9/25/09, 10:36 AM
WIKINDX 6.6.5 | Total resources: 14146 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)


PHP execution time: 0.04663 s
SQL execution time: 0.31516 s
TPL rendering time: 0.00183 s
Total elapsed time: 0.36362 s
Peak memory usage: 1.2734 MB
Memory at close: 1.0651 MB
Database queries: 41