BOBC

List Resources

Displaying 1 - 2  of 2 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Order by

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Magnusson, Helena. "Spel med fiktionen i Rune Andréassons Bamse." Tidskrift för litteraturvetenskap 32.(2003): 80–92.   
Last edited by: joachim 6/2/13, 12:33 AM
Magnusson, Helena. Berättande bilder: Svenska tecknade serier för barn. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet. Göteborg: Makadam, 2005.   
Last edited by: joachim 9/25/09, 10:36 AM
WIKINDX 6.8.2 | Total resources: 14481 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)