BOBC

WIKINDX Resources  

Kauranen, Ralf, et al. "Vuoden 2015 “pakolaiskriisi” ja sarjakuva-aktivismi Suomessa: Auttamishalu, antirasismi ja turvapaikanhakijoiden äänet." Avain 16. 1 2019. Accessed 24 Jun. 2021. <https://journal.fi/avain/article/view/74151>. 
Added by: ralkau (4/13/21, 2:56 PM)   Last edited by: joachim (6/24/21, 12:14 PM)
Resource type: Web Article
Language: fi: suomi
DOI: 10.30665/av.74151
BibTeX citation key: Kauranen2019d
Email resource to friend
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Ethics, Ethnicity, Finland, Migration
Creators: Kauranen, Löytty, Nikkilä, Vuorinne
Collection: Avain
Views: 21/706
Attachments   URLs   https://journal.fi ... article/view/74151
Abstract
Syksyn 2015 niin sanottu pakolaiskriisi herätti suomalaisen sarjakuvakentän aktiivit toimimaan. Aktiivisuus näkyi muuttoliikettä käsittelevinä sarja- ja pilakuvina, julkaisu- ja näyttelytoimintana, sarjakuvaoriginaalien myymisenä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi sekä turvapaikanhakijoille suunnattuina työpajoina. Artikkelissa kuvataan ja analysoidaan sarjakuvakentällä syntyneitä reaktioita ja tulkitaan toimintaa esteettisen kosmopolitanismin käsitteen avulla, jolla tarkoitetaan paitsi taiteelle ominaista mielikuvituksen ja kuvittelun rajattomuutta, myös taiteen mahdollisuuksia käsitellä siirtolaisuuden ja liikkeen läpäisemää maailmaa. Vaikka näkökulmamme on taiteensosiologinen, siinä analysoidaan tilanteessa syntyneitä sarjakuvia myös tekstilähtöisesti. Analysoitavina ovat ajankohtaiset pilakuvat, Suomen sarjakuvaseuran antirasistinen Nyt riittää!-pamfletti, Sami Nyyssölän ja Anssi Vieruahon irakilaisen turvapaikanhakijan pakoa kuvaava 24 päivää-albumi sekä työpajoissa valmistuneet ns. ruohonjuurisarjakuvat.
Artikkelissa esitämme, että auttamishaluna näkyvä avoimuus tulijoita kohtaan, paikalliseen poliittiseen keskusteluun osallistuminen antirasistisesta näkökulmasta ja pyrkimykset tuoda turvapaikanhakijoiden omat kuvaukset kokemuksistaan osaksi julkista keskustelua perustuvat sarjakuvakulttuurille ominaiseen transnationaaliseen yhteisöllisyyteen. Samalla tällaiset auttamisen tavat voi tulkita taiteen, ja tässä erityisesti sarjakuvakerronnan, kosmopoliittisuudesta kumpuavaksi eettiseksi näkökulmaksi.
  
WIKINDX 6.9.1 | Total resources: 14574 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)