BOBC

WIKINDX Resources

Gajewska, Grażyna and Rafał Wójcik, eds. Kontekstowy miks: Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej. Prace Komisji Filologicznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, 2011. 
Added by: joachim (7/26/13, 1:03 AM)   Last edited by: joachim (8/12/23, 7:10 PM)
Resource type: Book
Language: pl: polski
ID no. (ISBN etc.): 8376540432
BibTeX citation key: Gajewska2011
Email resource to friend
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Collection of essays
Creators: Gajewska, Wójcik
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki (Poznań)
Views: 5/753
Attachments  
Abstract
Each text is published in Polish and contains an abstract in English.

Spis treści

Grażyna Gajewska: Wstęp: komiks jako przykład konwergencji kultury popularnej i wysokoartystycznej [Introduction – Comics as an Example of the Convergence of Popular and High Culture]

I (Inter)tekstualność komiksów [(Inter)textuality of Comics]
Jerzy Szyłak: O fabularności małych form komiksowych [The Plot in Short Cartoon Forms]
Paweł Hamera: Rozwój sztuki komiksu w XIX-wiecznych brytyjskich periodykach satyrycznych [The Development of the Art of Comics in the Nineteenth-Century British Satirical Periodicals]
Michał Wróblewski: Komiks a literatura. Narracyjne zabawy literackie na przykładzie Tristama Shandy’ego Martina Rowsona [Comics and Literature. Literary Narrative Games in Martin Rowson’s Tristram Shandy]
Evangelia Moula: Komiksy w nauczaniu poetyki humoru [Teaching the Poetics of Humor Through Comic Books]
Michał Traczyk: Komiksowy soundtrack, czyli co muzyka ma wspólnego z komiksem [Comics Soundtrack. What does Music Have in Common with Comics?]
Marek Kaźmierczak: Co pomyślałbyś o swoim życiu, gdyby Śmierć była twoją starszą siostrą? Komiks The Sandman jako wprowadzenie do „tanatologii popularnej” [What would you Think about your Life, if the Death were your Older Sister? – The Sandman as the Introduction to the “Popular Thanatology”]
Aleksandra Drzał-Sierocka: Choroba w dymkach i obrazkach. Obraz AIDS i chorego w antologii Komiks kontra AIDS [Disease in Comics Balloons and cartoons. The Image of AIDS and Ill Person in the Anthology Comics Against AIDS]

II Między komiksem a filmem [Between Comics and Film]
Marianna Michałowska: Wyobraźnia miejska – między komiksem, filmem i rzeczywistością [City Imagination – Between Comics, Film and Reality]
Kamila Tuszyńska: O przenikaniu się komiksu i filmu, czyli próba usensownienia kultury masowej na przykładzie HP i Giuseppe Bergman Milo Manary [Mutual Relationships Between Comics and Movie. An Attempt to Make Sense in Mass Culture Exemplified by Milo Manara’s HP and Giuseppe Bergman]
Katarzyna Krawczyk: Między literaturą a filmem — komiks Zbrodnia i kara (1980) Piotra Dumały jako preludium animacji na motywach powieści Dostojewskiego (2000) [Between Literature and Film. Piotr Dumała’s Crime and Punishment Comic Book (1980) as a Prelude to the Animation Based on Dostoyevsky’s Novel (2000)]
Anna Śliwińska: Kreska i dźwięk – sztuka komiksu w teledyskach filmowych [Strip and Sound – the Art of Comics in Music Videos]

III Pamięć, historia, polityka [Memory, History, Politics]
Paweł Timofiejuk: Polski komiks jako narzędzie propagandy [Polish Comics as a Tool of Propaganda]
Bernadetta Matuszak-Loose: Nie tylko prasowe losy komiksu niemieckiego. O jego funkcji estetycznej i polityczno-demokratycznej po 1945 roku [Not Only for Daily Newspapers. Comics and Their Aesthetical and Political Role in German Democracy since 1945]
Jarosław Pacuła: Słowo jako obraz. Stylizacja językowa w komiksie historycznym (cykl Epizody z Auschwitz) [A Word as an Image. Linguistic Stylization in the Historical Comic Book (Series Episodes around Auschwitz)]
Grażyna Gajewska: Postpamięć jako marzenie senne – Achtung Zelig! Druga wojna Krzysztofa Gawronkiewicza i Krystiana Rosenberga [Postmemory as a Dream – Achtung Zelig! Druga Wojna by Krzysztof Gawronkiewicz and Krystian Rosenberg]
Bartłomiej Janicki: Potrzeby i możliwości wykorzystania komiksów historycznych w szkolnej edukacji historycznej [The Needs and Possibilties of the Historical Comics Usage in the Historical School Education]

IV Konteksty (wielo)kulturowe [(Multi)cultural Contexts]
John A. Lent: Afrykańska sztuka komiksu i żartu rysunkowego – wymiar historyczny i współczesny [The African Art of Comics and Cartoon: Historical and Contemporary Aspects]
José Alaniz: Komiks rosyjski w trudnych postsowieckich warunkach ekonomicznych [The Russian Comics in Hard Postsoviet Economical Conditions]
Łukasz Wiśniewski: Oswajanie Orientu. Obraz Irańczyków i Iranu w twórczości Marjane Satrapi [Familiarising Middle East. The Portrayal of Iran and Iranian People in Marjane Satrapi’s Works]

V Gender Studies
Justyna Czaja: Dymki, kadry i płeć: o trzech przykładach komiksu kobiecego [Balloons, Panels, Gender. Three Examples of Women’s Comics]
Rafał Majka: Szaleństwo a władza. Konstruowanie kobiecości na przykładzie superbohaterek mainstreamowych komiksów amerykańskich [Insanity and Power. Constructing Femininity Exemplified by Mainstream American Comic Book Superheroines]

VI Rozważania teoretyczno-krytyczne [Critical and Theoretical Considerations]
Krzysztof Skrzypczyk: Komiksologia, czyli komiks w przestrzeni teoretyczno-badawczej – na przykładzie Sympozjów Komiksologicznych [Comicsology, that is Comic Art in Research and Theory – in the Perspective of Comicsology Symposium]
Thierry Groensteen: Ocena wartości artystycznej komiksów [Artistic Evaluation of Cartoons]
Andrzej Klimczuk: Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa [Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art]

VII Komiks w bibliotece [Comics in the Library]
Milena M. Śliwińska: Komiksoteka – jak i gdzie szukać informacji o komiksie? Przegląd źródeł informacji komiksowej [Comics’ Library – Where to Find the Details? The Outline of Available Literature]
Rafał Wójcik: O pewnej nieobecności. Fanziny komiksowe w polskich bibliotekach [On a Certain Lack. Comics Fanzines in Polish Libraries]

Noty o autorach [Notes on Contributors]


  
WIKINDX 6.8.2 | Total resources: 14481 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)