BOBC

WIKINDX Resources

Krantz, Gunnar. "Seriekonst och konstserier." Valör (2011): 37–. 
Added by: joachim (4/12/13, 10:24 AM)   
Resource type: Journal Article
Language: sv: svenska
BibTeX citation key: Krantz2011
Email resource to friend
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Art, Bourdieu. Pierre, Museum, Popular culture
Creators: Krantz
Collection: Valör
Views: 46/922
Attachments  
Abstract
[Abstract in English below]

De tecknade serierna har på senare år börjat ta plats i konsten. Serietecknare accepteras idag som studenter på våra konsthögskolor och ett flertal utställningar med serietema har visats på konsthallar och museer, både i Sverige och utomlands. När två separata fält rör sig mot varandra, uppstår definitionsmässiga problem: Serier, konst, konstserier, seriekonst. Vad är egentligen vad? Artikel beskriver med hjälp av exempel från de olika områden som konst och serier utgör och Bourdieus fältteorier, vad som kan inträffa när två närliggande fält rör sig mot varandra.

Comics have recently started to take place in fine arts. Comics-artists are accepted as students at art colleges and there have been a number of exhibitions with comics at museums and galleries, both in Sweden and abroad. When two separete fields start to converge, definition becomes problematic. Comics, art, art-comics, comics as art. What defines one category from the other? The articel describes, with examples from different fields and with the help of Bourdieu, what happens when two fields nearby each other start to converge.


  
WIKINDX 6.10.2 | Total resources: 14584 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)