BOBC

WIKINDX Resources

Christiansen, Hans-Christian. Tegneseriens æstetik. Teori & Æstetik. København: Museum Tusculanum, 2001. 
Added by: joachim (7/20/09, 1:29 AM)   Last edited by: joachim (2/23/13, 3:30 PM)
Resource type: Book
Language: da: dansk
ID no. (ISBN etc.): 87-7289-653-1
BibTeX citation key: Christiansen2001
Email resource to friend
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Aesthetics, Film, Intermediality, Semiotics
Creators: Christiansen
Publisher: Museum Tusculanum (København)
Views: 51/981
Attachments  
Abstract
[Abstract in English below]

Tegneserier er vores kulturs ældste og mest populære billedfortællende medie, og det er efterhånden også blevet anerkendt som kunstnerisk medium på linje med film, billedkunst og litteratur. Den teoretiske og æstetiske beskrivelse af tegneserien har imidlertid haft trange kår – både i Danmark og udlandet.
Formålet med Tegneseriens æstetik er at skabe indsigt i tegneseriens særlige form og virkemidler ved at inddrage nyere, videnskabeligt funderede teorier om kultur og æstetik. Tegneserien belyses i forhold til to perspektiver: På den ene side beskrives tegneseriens egenart og særlige æstetik på tværs af den historiske udvikling. På den anden side skildres tegneseriemediets samspil med andre kunstarter: moderne billedkunst, fotografi og litteratur.

The comic strip is the oldest and most popular visually narrative media of our culture, and has by degrees gained respect as an artistic media on a par with film, art and literature. A theoretical and aesthetical approach to and description of the genre, however, have been neglected – both in Denmark and abroad. The purpose of Tegneseriens æstetik (The Aesthetics of the Comic Strip) is to shed some light on the special form and the effects of the comic strip through incorporation of recent, scholarly theories on culture and aesthetics. The particularity of the comic strip, its special aesthetics and the media's correlation with other art forms such as photography, art and literature are all subjected to a thorough analysis.

Inholdsfortegnelse

Forord (7)

Inledning (9)
Metode (10)
Opbygning (11)
Udvælgelse af materiale (14)

1. Tegneserieteori (17)
»Moderne« (17)
Det socio-kulturelle perspektiv (20)
Tegneserieteorien (22)
Det semiotiske/strukturalistiske perspektiv (23)
Psykoanalysen (24)
Den amerikanske tegneserieteori (28)

2. Tegneserien: historie og definition (30)
Tegneserien som medie, fortælleform og massekultur (30)
Tegneserien som fortælleform (31)
Tegneseriens historie (37)
Det formelle perspektiv (Europa som fødested) (38)
Institutionaliseringen (USA som fødested) (39)

3. Tegneserien som medie (43)
Mediets materiale (43)
De statiske billedsekvenser og den filmiske bevægelse (44)
Bevægelsen i film og tegneserier (45)
Tegneseriens bevægelsesformer (48)
Klipning og bevægelse (55)
Perspektiv: perception og bevægelse (56)
Integrationen af tekst og billede (56)
Aflæsning af et tegneseriebillede (60)
Perception (63)
Tegning og fotogram (fantasi og virkelighed) (66)

4. Tegneserien som fortælleform (70)
Fortællingen (70)
Forløbet (71)
Læsetid og fortalt tid (72)
Læserens tid (75)
Den nostalgiske læsning (77)
Opløsningen af tid i modernisme og massekultur (81)
Billedet i billedsekvensen (81)
Perspektivering: Moderne billednormer og tegneseriebilledet (82)
Kausalitet (83)
Dekompositionen og billedmetamorfoser (85)
Fortællingens stil (89)
Den cinematografiske stil (92)
Formen: udviklingen af de billedfortællende teknikker (94)
En visuel grammatik (95)
Dramatiseringen (104)
Eventyrgenren og cinematografisk dramatisering (105)
Cinematografisk stil og mediet (107)
Filmens cinematografiske stil (transparens) (108)
Tegneseriens udsigelse (108)
Tegneserien som mimesis (109)
Kontinuitetsklipning (115)
Synspunkt (116)
Læserens billedafsøgning (118)
»Kamera«blikket (119)
Perspektivering (121)

5. Tegneserien: mytologi og mening (124)
Tegneserien som hverdagsmedie (125)
Mytologi (125)
Mytologien som metatekst (129)
Intertekstualiteten (133)
Tegneseriens intertekstualitet (134)
Postmodernistisk selvrefleksion? (136)
Tegneseriens moderne tekstlighed (140)

6. Tegneserien som kunst (144)
Kunst og massekultur (144)
Den æstetiske fortolkning (147)
Tegneserien som finkultur (151)

Litteraturliste (155)
Noter (166)


Added by: joachim  Last edited by: joachim
WIKINDX 6.10.2 | Total resources: 14578 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)