BOBC

List Resources

Displaying 1 - 4  of 4 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Order by

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Göransson, Henrik and Jens Prenke. "Serien – det oäkta barnet." Rum, relation, retorik. Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället. Ed. Gert Z. Nordström. Stockholm: Carlsen, 1996. 125–66.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 11:00 PM
Schröder, Horst. De första serierna: Dagspresserier i usa från sekelskiftet till 30-talet. En serie om serier. Stockholm: Carlsen, 1981.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 3/14/15, 12:31 AM
Schröder, Horst. Framtiden i serierutor: Science fiction-serier i usa, frankrike och england. En serie om serier. Stockholm: Carlsen, 1981.   
Added by: joachim 9/25/09, 10:20 AM
Vilson, Björn. Boken om Bovil. Magister Lämpels Bibliotek. Stockholm: Carlsen, 1992.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 12/20/18, 12:50 PM
WIKINDX 6.10.2 | Total resources: 14578 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)