BOBC

WIKINDX Resources  

Kauranen, Ralf. "Multimodaalinen monikielisyys Katja Tukiaisen matkasarjakuvassa Postia Intiasta." Avain 16. 4 2019. Accessed 24Jun. 2021. <https://journal.fi/avain/article/view/85148>. 
Added by: ralkau (4/13/21, 2:50 PM)   Last edited by: joachim (6/24/21, 12:17 PM)
Resource type: Web Article
Language: fi: suomi
Peer reviewed
DOI: 10.30665/av.85148
BibTeX citation key: Kauranen2019c
Email resource to friend
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: "Postia Intiasta", Autobiography, Finland, Language, Travelogue, Tukiainen. Katja
Creators: Kauranen
Collection: Avain
Views: 31/479
Attachments   URLs   https://journal.fi ... article/view/85148
Abstract
Artikkelissa tarkastellaan Katja Tukiaisen vuonna 2002 julkaistua omaelämäkerrallista ja dokumentaarista matkasarjakuvaa Postia Intiasta. Tukiaisen sarjakuvan kuvaa matkakohteesta ja matkaajan identiteetistä sekä näiden välisestä suhteesta värittää monella tavalla teoksen monikielisyys. Artikkelissa lähestytäänkin Postia Intiasta -sarjakuvaa teoksen monitahoisen monikielisyyden kautta.  Sarjakuvassa kielelliset ilmaukset ja monikielisyys ovat aina osa laajempaa multimodaalista kokonaisuutta, kuvan ja sanan yhdistelmää. hahmotan Postia Intiasta -sarjakuvan monikielisyyden kolmesta osa-alueesta koostuvaksi. Ensinnäkin sanallisen ja kuvallisen rajapintaan asettuva sanskritinkielinen om-tavu sitoo yhteen koko tarinan. Toiseksi monien kielten värittämä sarjakuvan dialogi toimii paitsi omaelämäkerrallisen sarjakuvan autenttisuuden ja kielellisen realismin merkkinä, myös huumorin lähteenä ja matkaajan asenteen kuvastajana. Kolmanneksi sarjakuva korostaa diegeettisten tekstien ja teokseen sisältyvien ja sitä rakenteistavien monikielisten karttojen avulla kielellisen moninaisuuden merkitystä tarinan tapahtumapaikkojen ja intialaisen yhteiskunnan kuvauksissa. Kaiken kaikkiaan on kyse siitä, että sarjakuvan erilaiset tekstiainekset (yhdessä kuvien kanssa) muodostavat kerronnallisia keinoja, joiden avulla kielellinen moninaisuus hahmottuu matkan tärkeäksi dimensioksi ja merkittäväksi osaksi protagonistin olemista matkalla ja asennoitumista matkaan. Päähenkilön Intian-matka on varsinainen kielimatka.
  
WIKINDX 6.10.2 | Total resources: 14578 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)