BOBC

WIKINDX Resources  

Kauranen, Ralf. Seriedebatt i 1950-talets Finland: En studie i barndom, media och reglering. Åbo: Åbo Akad. Förl. 2008. 
Added by: joachim (12/30/09, 7:58 AM)   Last edited by: joachim (5/26/13, 2:54 PM)
Resource type: Book
Language: sv: svenska
ID no. (ISBN etc.): 978-951-765-414-2
BibTeX citation key: Kauranen2008a
Email resource to friend
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Didactics, Finland, Kulturpolitik
Creators: Kauranen
Publisher: Åbo Akad. Förl. (Åbo)
Views: 20/709
Attachments   URLs   http://www.google. ... g=AFQjCNEW_9HuoKOD
Abstract
Barns mediebruk är en återkommande problematik i den offentliga debatten. Barns relationer till film, TV, video och på sistone framförallt datorspel och Internet vållar diskussion. På 1950-talet var det serietidningen och barns serieläsande som väckte oro, bestörtning och stort intresse i massmedia, bland politiker och hos experter på fostrans område. I Ralf Kauranens studie Seriedebatt i 1950-talets Finland. En studie i barndom, media och reglering granskas debatten ur ett styrningsanalytiskt perspetiv. I fokus ställs debattens olika förståelser av barndom och serier samt de olika sätt på vilka man önskade lösa och reglera det s.k. serieproblemet. Utöver debatt i dags- och tidskriftspress studeras de två barnskyddsorganisationernas General Mannerheims Barnskyddsförbund och För Barnens Bästa och en statlig seriekommittés verksamhet i seriefrågan. Genom en granskning av 1950-talets seriedebatt erbjuds ett perspektiv på också dagsaktuella frågeställningar angående barn och media.

Innehållsförteckning

Förord (9)

1. Inledning (13)
1.1 Introduktion (13)
1.2 Efterkrigstida seriedebatt i ett internationellt perspektiv (21)
1.2.1 Argument i seriedebatterna (25)
1.2.2 Aktörer och lösningsmodeller i seriedebatterna (27)
1.3 Studiens syfte och frågeställningar (29)
1.3.1 ”Debatt” (29)
1.3.2 Barndom, serier, kunskap och reglering (30)
1.3.3 Nutidshistoriskt syfte (33)
1.3.4 Studiens empiriska ramar (36)
1.3.5 Avhandlingens disposition (37)

2. Teoretiska perspektiv på reglering av barn och media (39)
2.1 Inledning (39)
2.2 Forskning om barn och media (40)
2.2.1 Forskningstraditioner (40)
2.2.2 Konstruktivistiska perspektiv på barndom (43)
2.3 Moralpanik (49)
2.4 Moralreglering (55)
2.5 Regementalitet (60)
2.6 Styrningsanalytik (67)
2.7 Barndom ur ett styrningsanalytiskt perspektiv (80)
2.8 Avslutning (89)

3. Serier i Finland (91)
3.1 Inledning (91)
3.2 Finländsk seriehistoria fram till lanseringen av serietidningen (93)
3.3 Serietidningen (97)
3.4 Serieläsandet (104)

4. Material och metod – texter och läsningar (113)
4.1 Texterna i studiens material (113)
4.1.1 Medietexter (116)
4.1.2 Arkivmaterial (120)
4.2 Metoden (122)
4.2.1 Styrningsanalytisk läsning av seriedebattens texter (122)
4.2.2 Diskursanalys (126)
4.2.3 Diskursiva och andra praktiker (130)
4.2.4 Beskrivning och citering (133)
4.2.5 Nutidshistoria (134)

5. Seriedebattens förståelse av seriemediet och serietidningar (139)
5.1. Inledning (139)
5.2. Seriekritikens finländska förhistoria (140)
5.3. Begreppslig mångfald: serie versus bildserie (143)
5.4. Icke-debatterande skriverier om serier (146)
5.5. Seriedebattens konstruktioner av seriemediet (148)
5.5.1. Seriekritikens metaforik (150)
5.5.2. Det kommersiella intresset (155)
5.5.3. Bilden, ordet och språket (161)
5.5.4. Seriernas innehåll – den problematiska relationen till realism (173)
5.5.4.1. Våld och överdriven realism (175)
5.5.4.2. Krigspropaganda (180)
5.5.4.3. Sedlighet (188)
5.6. Avslutning (190)

6. Seriedebattens barndomskonstruktioner (193)
6.1. Inledning (193)
6.2. Barndom som en avgränsad och universell kategori (195)
6.3. Barndom i relation till andra ”generationer” 197)
6.4. Det kompetenta barnet och barns aktörskap (202)
6.5. Barndomens klasser och faser (211)
6.5.1. Barndomens kön (211)
6.5.2. Barndomens faser, mognad och normalitet (217)
6.6. Avslutning: effekterna av barns serieläsning (223)

7. Utställning och undersökning – barnskyddsorganisationernas verksamhet (239)
7.1.Inledning (239)
7.2. Parasta Lapsille – För Barnens Bästa (240)
7.3. General Mannerheims Barnskyddsförbund (261)
7.3.1. Bakgrunden (261)
7.3.2. Forskningsverksamheten (268)
7.3.3. Kontrollverksamheten (281)
7.3.4. Upplysningsverksamheten (296)
7.4. Avslutning (305)

8. Statligt agerande (307)
8.1. Inledning (307)
8.2. Lagen angående undertryckande av osedliga publikationers spridning (308)
8.3. Seriekommittén (320)
8.4. Avslutning (333)

9. Seriedebattens regleringsförslag (335)
9.1 Inledning (335)
9.2 Allmänhetens uppvaknande (337)
9.3 Regleringens aktörskap (340)
9.4 Det dåliga förbudet (354)
9.5 Avslutning (357)

10. Seriedebattens problematiseringar – problematiseringar av seriedebatten (359)
10.1 Inledning (359)
10.2 Reglering och lösningsmodeller (361)
10.3 Seriemediet (369)
10.4 Barndom (373)
10.5 Avslutning (383)

Källor och litteratur (389)
Bilagor (429)
Summary (435)
Added by: joachim  Last edited by: joachim
WIKINDX 6.9.1 | Total resources: 14564 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)