BOBC

WIKINDX Resources  

Wallner, Lars. "”Hårt arbete har gjort mig till den jag är” – pengar och moraliskt värde som pedagogiska aspekter i två Kalle Anka-album." Nordic Journal of Literacy Research 6. 2 2020. Accessed 9 Oct. 2020. <https://nordicliteracy. ... /njlr/article/view/1820>. 
Added by: joachim (10/9/20, 3:46 PM)   Last edited by: joachim (10/9/20, 5:10 PM)
Resource type: Web Article
Language: sv: svenska
Peer reviewed
DOI: 10.23865/njlr.v6.1820
BibTeX citation key: Wallner2020
Email resource to friend
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Didactics, Disney comics, Ethics, Sweden, USA
Creators: Wallner
Collection: Nordic Journal of Literacy Research
Views: 46/729
Attachments   URLs   https://nordiclite ... /article/view/1820
Abstract
[Abstract in English below]

Kalle Anka & Co har hyllats för sitt berättande och sina karaktärer, samtidigt som serien kritiserats för att vara förmedlare av kulturimperialism. Denna artikel diskuterar två seriealbum skapade för användning i svensk grundskola, sammansättningar av tidigare publicerade serier. Då dessa samlingar är tänkta att användas i skola så kan samlingarna också förväntas gestalta värderingar i linje med detta. Som centrum för handlingen, eller för karaktärsmotivation, är pengar den enskilt mest förekommande faktorn i dessa berättelser. Nio berättelser har valts ut och analyseras utifrån 1) hur fattiga och rika karaktärer porträtteras genom bild och text och 2) hur pengar och materialism konstrueras som moraliska värden. Analysen visar hur värden om materialism och pengar representeras av olika karaktärer: Joakim von Anka (rikedom, snålhet), Kalle Anka (lättja, slösaktighet) och Knattarna (godhet, arbetsiver). Som representanter för barnläsaren skildras Knattarna som goda arbetare, där arbetet är sin egen belöning och essentiellt för god karaktär. Dock kan rikedom som kommer från hårt arbete (till exempel Joakims) associeras med omoral om inte pengarna används till goda syften. Vidare gestaltas vissa karaktärer som intrinsikalt fattiga, vilket kan ses som problematiskt om det inte diskuteras tillsammans med unga läsare. Här kan läraren vara avgörande för elevers möjlighet till texttolkning.

“Hard work made me who I am”– money and moral value as pedagogical aspects of two Donald Duck albums
Donald Duck & Co have been simultaneously celebrated for vivid stories and characters, and criticized as being conveyors of cultural imperialism. This article discusses two comic albums collecting previously published comics for use in Swedish elementary school. As these collections are designed for schools, they can be expected to impart certain school values. As plot device, or as basis for character motivation, money is the single most common factor in a majority of the stories. Therefore, nine stories have been analysed, focusing primarily on 1) character portrayal through image and text, and 2) how money and materialism are constructed as moral values. The analysis shows how values of materialism and money are displayed differently, represented by different characters: Scrooge McDuck (wealth, greed), Donald Duck (sloth, wastefulness), and Huey, Dewey and Louie (goodness, hard-working). As representatives of the child reader, the nephews show a love of hard work essential to good moral character. However, wealth that comes from hard work (Scrooge’s wealth) could also be immoral if it is not spent properly (or at all). Moreover, certain characters are constructed as intrinsically poor and hopeless, which is problematic. Here, the teacher could be vital for students’ possibilities of interpreting the texts.


  
WIKINDX 6.9.1 | Total resources: 14564 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)