BOBC

List Resources

Displaying 1 - 2  of 2 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Order by

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Harrison, Dick. "Det förflutna som den andre: Medeltiden i de tecknade seriernas värld." Visuella spår. Bilder i kultur och samhällsanalys. Eds. Anna Sparrman, Ulrika Torell and Eva Åhrén Snickare. Lund: Studentlitteratur, 2003. 25–43.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 1/26/11, 2:45 PM
Lund, Hans. "Bildberättelser och tecknade serier." Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Ed. Hans Lund. Lund: Studentlitteratur, 2002. 71–77.   
Added by: joachim 6/29/12, 1:40 PM
WIKINDX 6.10.2 | Total resources: 14578 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)