BOBC

List Resources

Displaying 1 - 81  of 81 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Order by

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Andersson, Lars M. En jude är en jude är en jude …: Representationen av »juden« i svensk skämtpress omkring 1900–1930. Lund: Nordic Academic Pr. 2000.   
Added by: joachim 2/16/10, 12:34 PM
Andreasson, Johan. "Harvey Pekar och American Splendor." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 186–92.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:57 PM
Atterbom, Daniel. "Visst är den amerikanska serien en tidsspegel." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 52–60.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 10:16 PM
Bejerot, Nils. Barn – Serier – Samhälle. 3rd ed. Östervåla: FiB/Kulturfront, 1981.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 6/7/12, 10:17 AM
Bengtsson, Ingemar and Gunnar Krantz. Fanzineindex 2001. Magister Lämpels Bibliotek. Göteborg: Optimal, 2001.   
Added by: joachim 8/3/09, 11:28 AM
Bergman, Bosse. "I Manhattans nät." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 154–59.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:29 PM
Classon, Rolf. "Svenska serier i dag." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 78–89.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 10:25 PM
Eliasson, Thomas, ed. Alla serier i Sverige 1907–2007. Åkarp: Seriefrämjandet, 2008.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 5/17/13, 10:48 AM
Ernberg, Nicklas. "De gamla gudarnas viskningar: En kvalitativ textanalys på serietidningen northlanders." yrkesexamen Självständigt arbete på grundnivå. Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora, 2017.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/9/21, 12:07 PM
Ernst, Nina. Att teckna sitt jag: Grafiska självbiografier i sverige. Hofors: Apart, 2017.   
Added by: joachim 2/20/18, 12:30 AM
Ernst, Nina. "Det tecknade jaget – två berättarstrategier i den självbiografiska serieromanen." De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Ed. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017. 123–40.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 8/9/21, 8:35 PM
Frey, Jean-Pierre. "Tintin eller plats för en utopi." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 167–75.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:37 PM
Frick, Erling. "Barnserier." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 129–32.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:16 PM
Frick, Erling. "Pedagogiska serier." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 133–37.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:21 PM
Göransson, Henrik and Jens Prenke. "Serien – det oäkta barnet." Rum, relation, retorik. Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället. Ed. Gert Z. Nordström. Stockholm: Carlsen, 1996. 125–66.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 11:00 PM
Gustavsson, Daniel. Serier på biblioteket: Allt du vill veta om serier du inte visste fanns. Lund: BTJ, 2010.   
Added by: joachim 1/17/12, 4:25 PM
Haglund, Elisabet. "Avantgarde och experiment i serievärlden." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 116–28.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 9:18 PM
Haglund, Elisabet. "Kalle Anka och de röda och blå fuxarna." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 181–85.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:54 PM
Haglund, Elisabet, et al., eds. Boken om serier. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986.   
Added by: joachim 9/27/09, 11:53 AM
Harrison, Dick. "Det förflutna som den andre: Medeltiden i de tecknade seriernas värld." Visuella spår. Bilder i kultur och samhällsanalys. Eds. Anna Sparrman, Ulrika Torell and Eva Åhrén Snickare. Lund: Studentlitteratur, 2003. 25–43.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 1/26/11, 2:45 PM
Hegerfors, Sture. Svisch! Pow! Sock! Seriernas fantastiska värld. Bilden i bildåldern. Lund: Corona, 1966.   
Added by: joachim 6/7/12, 10:38 AM
Hegerfors, Sture. Serier och serietecknare. En PAN-bok. Stockholm: PAN/Norstedts, 1969.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/25/09, 9:34 AM
Hegerfors, Sture. Pratbubblan! En bok om serier. Stockholm: Trevi, 1978.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/25/09, 9:14 AM
Hegerfors, Sture. "Äventyrsseriens svåra kris." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 138–42.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:26 PM
Hegerfors, Sture and Stellan Nehlmark, eds. Seriöst om serier. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973.   
Added by: joachim 9/25/09, 9:41 AM
Hegerfors, Sture and Hans Sidén. Sex och serier. En PAN-bok. Stockholm: PAN/Norstedts, 1970.   
Added by: joachim 9/25/09, 9:22 AM
Hillersberg, Lars. "Konstnärer blir dom som inte kan bli serietecknare." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 32–33.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 10:32 PM
Hofmann, Werner. "Serien som konst." Seriöst om serier. Eds. Sture Hegerfors and Stellan Nehlmark. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973. 43–62.   
Added by: joachim 9/25/09, 9:48 AM
Holländer, Tove. Från idyll till avidyll: Tove janssons illustrationer till muminböckerna. Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin julkaisuj. Åbo/Turku: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti, 1983.   
Added by: joachim 11/5/16, 10:34 PM
Israelson, Per. "Mörka medier – Lovecraft och svensk fantastikserie." De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Ed. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017. 198–215.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 8/9/21, 8:50 PM
Jakalas, Inger. "Tecknade tjejer – och tecknande." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 90–99.   
Added by: joachim 9/27/09, 12:07 PM
Jensen, Ingvar. Serier i Sverige 2008. Stockholm: Alvglans, 2010.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 5/26/13, 2:24 PM
Johannesson, Lena. "Yrkesserien: Ett socialrealistiskt folkhemsskämt." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 70–77.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 3/14/15, 1:57 AM
Karjalainen, Tuula. Tove Jansson: Arbeta och älska. Stockholm: Norstedts, 2013.   
Added by: joachim 8/3/14, 2:59 PM
Kauranen, Ralf. Seriedebatt i 1950-talets Finland: En studie i barndom, media och reglering. Åbo: Åbo Akad. Förl. 2008.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 5/26/13, 2:54 PM
Kauranen, Ralf. "Serier och makt." Valör (2011): 6–16.   
Added by: joachim 4/11/13, 11:27 PM
Kauranen, Ralf. "Finländska serier? Seriekulturen som transnationellt fenomen." Laboratorium för folk och kultur (2013): 9–17.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 8/22/20, 5:43 PM
Kjellberg, Svante. "De oanständiga." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 100–07.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 9:03 PM
Kjellberg, Svante. "Robert Crumb." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 143–53.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:30 PM
Knutsson, Magnus. Se mer i serier. Solna: Esselte studium, 1982.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 11:25 PM
Knutsson, Magnus. "Vreden hos Kapten Haddock." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 44–51.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 8:42 PM
Krantz, Gunnar. "Seriekonst och konstserier." Valör (2011): 37–.   
Added by: joachim 4/12/13, 10:24 AM
Kronborg, Steffen. "Tardis demoner." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 160–66.   
Added by: joachim 9/27/09, 9:33 PM
Laaban, Ilmar. "Deadman & Co." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 108–15.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 9:13 PM
Lindberg, Ylva. "Satiriska feministiska serier: Nina hemmingsson och liv strömquist." Tidskrift för litteraturvetenskap 44. (2014): 83–99.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 3/26/24, 9:02 PM
Linderström, Jenny. "Boys’ Love: En studie av maskuliniteter och maktrelationer i yaoi manga." Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen) cand.jur. Södertörns högskola, 2007.   
Added by: joachim 6/10/12, 9:37 PM
Lund, Martin. "Gud i Fyrfärgstryck: Om tecknade serier, moral och teologi." Religionsvetenskaplig internettidskrift 13. 2 2012. Accessed 19Jun. 2013. <http://www.teol.lu.se/f ... religion_och_serier.pdf>.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/4/16, 3:01 PM
Lund, Hans. "Bildberättelser och tecknade serier." Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Ed. Hans Lund. Lund: Studentlitteratur, 2002. 71–77.   
Added by: joachim 6/29/12, 1:40 PM
Magnusson, Helena. "Spel med fiktionen i Rune Andréassons Bamse." Tidskrift för litteraturvetenskap 32. (2003): 80–92.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 6/2/13, 12:33 AM
Magnusson, Helena. Berättande bilder: Svenska tecknade serier för barn. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet. Göteborg: Makadam, 2005.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/25/09, 10:36 AM
Malmström, Bertil. "Ungdom: Seriehjälten prins valiants tidiga äventyr 1937–1938." Magisteruppsats Göteborgs Universitet, 2013.   
Added by: joachim 3/14/15, 2:41 AM
Mauritsson, Peder and Catrin Mauritsson. Den stora boken om Modesty Blaise. 2nd ed. Åkarp: Seriefrämjandet, 2003.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 8/22/20, 8:12 PM
Nilsson, Isabella. "Seriernas berättarteknik." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 34–43.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 10:34 PM
Nordenstam, Anna and Margareta Wallin Wictorin. "Tecknade serier som feministisk aktivism: kvinnor ritar bara serier om mens och draw the line." Tidskrift för litteraturvetenskap 50. (2020): 97–112.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 2/20/24, 10:46 AM
Nordenstam, Anna and Margareta Wallin Wictorin. "“Högerideologi som dansbandsmelodi” – politisk satir i svenska feministiska serier." De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Ed. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017. 167–86.   
Added by: joachim 8/9/21, 8:38 PM
Olofsson, Max and Sebastian Nordbeck. Konst i serietidningar. Stockholm: Orosdi-Back, 2016.   
Added by: joachim 3/22/18, 3:01 PM
Pirinen, Joakim. "Den tecknade seriens grafiska dräkt." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 193–96.   
Added by: joachim 9/27/09, 10:02 PM
Rasmusson, Ludvig. "Blondie – det är jag själv." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 61–69.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 10:23 PM
Reimerthi, Claes. Walt Kelly: En seriemonografi. Magister Lämpels Bibliotek. Stockholm: Seriefrämjandet, 2001.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 5/18/13, 7:13 PM
Reimerthi, Claes. Jack Jackson: En seriemonografi. Magister Lämpels Bibliotek. Åkarp: Seriefrämjandet, 2005.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 5/18/13, 7:15 PM
Ribe, Göran. "Serien som medium." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 9–10.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 10:41 PM
Ribe, Göran. "Seriernas historia i USA och Frankrike/Belgien." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 10–25.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 8:43 PM
Ribe, Göran. "Strömningar och stildrag i dagens vuxenserier i USA och Frankrike." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 26–31.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 10:29 PM
Scholz, Michael F. "Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning." Historisk tidskrift 127. (2007): 279–87.   
Added by: joachim 9/25/09, 1:22 AM
Schröder, Horst. De första serierna: Dagspresserier i usa från sekelskiftet till 30-talet. En serie om serier. Stockholm: Carlsen, 1981.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 3/14/15, 12:31 AM
Schröder, Horst. Framtiden i serierutor: Science fiction-serier i usa, frankrike och england. En serie om serier. Stockholm: Carlsen, 1981.   
Added by: joachim 9/25/09, 10:20 AM
Seriewikin. Accessed 29Oct. 2011. [Online]. Available: http://seriewikin.serieframjandet.se/.   
Added by: joachim 10/29/11, 5:52 PM
Sommerland, Ylva. "Anatomins eko på fiktiva kroppar – bilder av könsskillnader i Manga." Valör (2011): 17–25.   
Added by: joachim 4/12/13, 10:16 AM
Sommerland, Ylva. Tecknad Tomboy: Kalejdoskopiskt kön i manga för tonåringar. Gothenburg Studies in Art and Architecture. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2012.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 2/24/13, 3:33 PM
Storn, Thomas, ed. Svensk seriehistoria: Första boken från svenskt seriearkiv. huvudtema: serietidningarnas framväxt. Magister Lämpels Bibliotek. Åkarp: Seriefrämjandet, 2005.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/25/09, 11:02 AM
Storskog, Camilla. "Topelius i serieformat – interikonicitet som visuell berättarstrategi i Bovils Fältskärns berättelser." De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Ed. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017. 141–66.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 8/9/21, 8:46 PM
Strömberg, Fredrik. Serienegern: En bildberättelse om fördomar. Magister Lämpels Bibliotek. Stockholm: Seriefrämjandet, 2001.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 5/21/13, 9:32 AM
Strömberg, Fredrik. Vad är tecknade serier? En begreppsanalys. Magister Lämpels Bibliotek. Åkarp: Seriefrämjandet, 2003.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 2/16/12, 11:50 AM
Sydhoff, Beate. "Seriernas liv och framtid." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 7–8.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 9/27/09, 10:36 PM
Tolvanen, Juhani. Vid min svans! Tove och lars janssons tecknade muminserie. Helsinki: Schildts, 2000.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 11/5/16, 10:20 PM
Vilson, Björn. Boken om Bovil. Magister Lämpels Bibliotek. Stockholm: Carlsen, 1992.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 12/20/18, 12:50 PM
Vinterberg, Søren. "Eländet och värmen: Bourgeons resande med vinden." Boken om serier. Eds. Elisabet Haglund, et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. 176–80.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 10/2/11, 6:13 PM
Wallin Wictorin, Margareta. "Perspektiv på tecknade serier – visuella konventioner, autofiktiv narration och postkolonialt berättande." Valör (2011): 26–36.   
Added by: joachim 4/12/13, 10:18 AM
Wallner, Lars. "”Hårt arbete har gjort mig till den jag är” – pengar och moraliskt värde som pedagogiska aspekter i två Kalle Anka-album." Nordic Journal of Literacy Research 6. 2 2020. Accessed 9Oct. 2020. <https://nordicliteracy. ... /njlr/article/view/1820>.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 10/9/20, 5:10 PM
Westin, Boel. Tove Jansson: Ord, bild, liv. Stockholm: Bonniers, 2007.   
Added by: joachim 8/3/14, 3:26 PM
Westin, Boel. "Transmedial muminologi – konst och berättande i Tove Janssons tecknade serie “Mumin”." De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Ed. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017. 187–98.   
Added by: joachim   Last edited by: joachim 8/9/21, 8:45 PM
WIKINDX 6.10.2 | Total resources: 14584 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Modern Language Association (MLA)