BOBC

List Resources

Displaying 1 - 75 of 75 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Language:  Swedish
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Seriewikin. 2011, 29. Okt. [Online]. Available: http://seriewikin.serieframjandet.se/  
Added by: joachim 10/29/2011 05:52:55 PM
Andersson, Lars M. En jude är en jude är en jude …. Representationen av »juden« i svensk skämtpress omkring 1900–1930. Lund: Nordic Academic Pr. 2000. (622 S.)  
Added by: joachim 02/16/2010 12:34:04 PM
Andreasson, Johan: "Harvey Pekar och American Splendor." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 186–192.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:57:49 PM
Atterbom, Daniel: "Visst är den amerikanska serien en tidsspegel." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 52–60.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 10:16:39 PM
Bejerot, Nils: Barn – Serier – Samhälle. 3. Aufl. Östervåla: FiB/Kulturfront, 1981. (224 S.)  
Last edited by: joachim 06/07/2012 10:17:30 AM
Bengtsson, Ingemar und Gunnar Krantz: Fanzineindex 2001. (Magister Lämpels Bibliotek.) Göteborg: Optimal, 2001.  
Added by: joachim 08/03/2009 11:28:02 AM
Bergman, Bosse: "I Manhattans nät." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 154–159.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:29:17 PM
Classon, Rolf: "Svenska serier i dag." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 78–89.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 10:25:15 PM
Eliasson, Thomas (Hg.): Alla serier i Sverige 1907–2007. Åkarp: Seriefrämjandet, 2008. (256 S.)  
Last edited by: joachim 05/17/2013 10:48:03 AM
Ernst, Nina: Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige. Hofors: Apart, 2017. (320 S.)  
Added by: joachim 02/20/2018 12:30:57 AM
Frey, Jean-Pierre: "Tintin eller plats för en utopi." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 167–175.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:37:41 PM
Frick, Erling: "Barnserier." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 129–132.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:16:48 PM
---: "Pedagogiska serier." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 133–137.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:21:26 PM
Gedin, David (Hg.): De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 74.) Stockholm: Gedin & Balzamo, 2017. (236 S.)  
Added by: joachim 01/13/2018 04:55:36 PM
Göransson, Henrik und Jens Prenke: "Serien – det oäkta barnet." In: Rum, relation, retorik. Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället. Hrsg. v. Gert Z. Nordström. Stockholm: Carlsen, 1996, S. 125–166.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 11:00:03 PM
Gustavsson, Daniel: Serier på biblioteket. Allt du vill veta om serier du inte visste fanns. Lund: BTJ, 2010. (162 S.)  
Added by: joachim 01/17/2012 04:25:23 PM
Haglund, Elisabet: "Avantgarde och experiment i serievärlden." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 116–128.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 09:18:29 PM
Haglund, Elisabet et al. (Hgg.): Boken om serier. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. (197 S.)  
Added by: joachim 09/27/2009 11:53:02 AM
Haglund, Elisabet: "Kalle Anka och de röda och blå fuxarna." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 181–185.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:54:27 PM
Harrison, Dick: "Det förflutna som den andre. Medeltiden i de tecknade seriernas värld." In: Visuella spår. Bilder i kultur och samhällsanalys. Hrsg. v. Anna Sparrman, Ulrika Torell und Eva Åhrén Snickare. Lund: Studentlitteratur, 2003, S. 25–43.  
Last edited by: joachim 01/26/2011 02:45:31 PM
Hegerfors, Sture: "Äventyrsseriens svåra kris." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 138–142.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:26:55 PM
---: Pratbubblan! En bok om serier. Stockholm: Trevi, 1978. (143 S.)  
Last edited by: joachim 09/25/2009 09:14:29 AM
---: Serier och serietecknare. (En PAN-bok.) Stockholm: PAN/Norstedts, 1969. (192 S.)  
Last edited by: joachim 09/25/2009 09:34:13 AM
Hegerfors, Sture und Stellan Nehlmark (Hgg.): Seriöst om serier. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973. (240 S.)  
Added by: joachim 09/25/2009 09:41:25 AM
Hegerfors, Sture und Hans Sidén: Sex och serier. (En PAN-bok.) Stockholm: PAN/Norstedts, 1970. (195 S.)  
Added by: joachim 09/25/2009 09:22:12 AM
Hegerfors, Sture: Svisch! Pow! Sock! Seriernas fantastiska värld. (Bilden i bildåldern.) Lund: Corona, 1966. (122 S.)  
Added by: joachim 06/07/2012 10:38:40 AM
Hillersberg, Lars: "Konstnärer blir dom som inte kan bli serietecknare." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 32–33.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 10:32:29 PM
Hofmann, Werner: "Serien som konst." In: Seriöst om serier. Hrsg. v. Sture Hegerfors und Stellan Nehlmark. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973, S. 43–62.  
Added by: joachim 09/25/2009 09:48:40 AM
Holländer, Tove: Från idyll till avidyll. Tove Janssons illustrationer till muminböckerna. (Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin julkaisuj, 4.) Åbo/Turku: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti, 1983. (162 S.)  
Added by: joachim 11/05/2016 10:34:36 PM
Israelson, Per: "Mörka medier – Lovecraft och svensk fantastikserie." In: De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Hrsg. v. David Gedin. Stockholm: Gedin & Balzamo, 2017, S. 198–215.  
Last edited by: joachim 04/22/2021 06:21:27 AM
Jakalas, Inger: "Tecknade tjejer – och tecknande." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 90–99.  
Added by: joachim 09/27/2009 12:07:03 PM
Jensen, Ingvar: Serier i Sverige 2008. Stockholm: Alvglans, 2010. (213 S.)  
Last edited by: joachim 05/26/2013 02:24:41 PM
Johannesson, Lena: "Yrkesserien. Ett socialrealistiskt folkhemsskämt." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 70–77.  
Last edited by: joachim 03/14/2015 01:57:29 AM
Karjalainen, Tuula: Tove Jansson. Arbeta och älska. Stockholm: Norstedts, 2013. (303 S.)  
Added by: joachim 08/03/2014 02:59:10 PM
Kauranen, Ralf: "Finländska serier? Seriekulturen som transnationellt fenomen." In: Laboratorium för folk och kultur 2 (2013), S. 9–17.  
Last edited by: joachim 08/22/2020 05:43:01 PM
---: Seriedebatt i 1950-talets Finland. En studie i barndom, media och reglering. Åbo: Åbo Akad. Förl. 2008. (445 S.)  
Last edited by: joachim 05/26/2013 02:54:59 PM
---: "Serier och makt." In: Valör 2 (2011), S. 6–16.  
Added by: joachim 04/11/2013 11:27:02 PM
Kjellberg, Svante: "De oanständiga." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 100–107.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 09:03:18 PM
---: "Robert Crumb." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 143–153.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:30:52 PM
Knutsson, Magnus: Se mer i serier. Solna: Esselte studium, 1982. (44 S.)  
Last edited by: joachim 09/27/2009 11:25:44 PM
---: "Vreden hos Kapten Haddock." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 44–51.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 08:42:27 PM
Krantz, Gunnar: "Seriekonst och konstserier." In: Valör 2 (2011), S. 37–?  
Added by: joachim 04/12/2013 10:24:10 AM
Kronborg, Steffen: "Tardis demoner." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 160–166.  
Added by: joachim 09/27/2009 09:33:20 PM
Laaban, Ilmar: "Deadman & Co." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 108–115.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 09:13:39 PM
Linderström, Jenny: Boys’ Love. En studie av maskuliniteter och maktrelationer i yaoi manga. cand.jur. (Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)), Södertörns högskola, Genusvetenskap 2007 (35 S.).  
Added by: joachim 06/10/2012 09:37:50 PM
Lund, Hans: "Bildberättelser och tecknade serier." In: Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Hrsg. v. Hans Lund. Lund: Studentlitteratur, 2002, S. 71–77.  
Added by: joachim 06/29/2012 01:40:00 PM
Lund, Martin: "Gud i Fyrfärgstryck. Om tecknade serier, moral och teologi." In: Religionsvetenskaplig internettidskrift 13.2 (2012), (19. Juni 2013)  
Last edited by: joachim 09/04/2016 03:01:27 PM
Magnusson, Helena: Berättande bilder. Svenska tecknade serier för barn. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 89.) Göteborg: Makadam, 2005. (383 S.)  
Last edited by: joachim 09/25/2009 10:36:25 AM
---: "Spel med fiktionen i Rune Andréassons Bamse." In: Tidskrift för litteraturvetenskap 32.4 (2003), S. 80–92.  
Last edited by: joachim 06/02/2013 12:33:57 AM
Malmström, Bertil: Ungdom. Seriehjälten prins Valiants tidiga äventyr 1937–1938.(Magisteruppsats), Göteborgs Universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2013.  
Added by: joachim 03/14/2015 02:41:54 AM
Mauritsson, Peder und Catrin Mauritsson: Den stora boken om Modesty Blaise. 2. Aufl. Åkarp: Seriefrämjandet, 2003. (157 S.)  
Last edited by: joachim 08/22/2020 08:12:01 PM
Nilsson, Isabella: "Seriernas berättarteknik." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 34–43.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 10:34:31 PM
Olofsson, Max und Sebastian Nordbeck: Konst i serietidningar. Stockholm: Orosdi-Back, 2016. (168 S.)  
Added by: joachim 03/22/2018 03:01:20 PM
Pirinen, Joakim: "Den tecknade seriens grafiska dräkt." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 193–196.  
Added by: joachim 09/27/2009 10:02:21 PM
Rasmusson, Ludvig: "Blondie – det är jag själv." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 61–69.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 10:23:01 PM
Reimerthi, Claes: Jack Jackson. En seriemonografi. (Magister Lämpels Bibliotek.) Åkarp: Seriefrämjandet, 2005. (236 S.)  
Last edited by: joachim 05/18/2013 07:15:10 PM
---: Walt Kelly. En seriemonografi. (Magister Lämpels Bibliotek.) Stockholm: Seriefrämjandet, 2001. (125 S.)  
Last edited by: joachim 05/18/2013 07:13:44 PM
Ribe, Göran: "Serien som medium." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 9–10.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 10:41:07 PM
---: "Seriernas historia i USA och Frankrike/Belgien." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 10–25.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 08:43:57 PM
---: "Strömningar och stildrag i dagens vuxenserier i USA och Frankrike." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 26–31.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 10:29:45 PM
Scholz, Michael F. "Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning." In: Historisk tidskrift 127 (2007), S. 279–287.  
Added by: joachim 09/25/2009 01:22:37 AM
Schröder, Horst: De första serierna. Dagspresserier i USA från sekelskiftet till 30-talet. (En serie om serier, 1.) Stockholm: Carlsen, 1981. (112 S.)  
Last edited by: joachim 03/14/2015 12:31:27 AM
---: Framtiden i serierutor. Science fiction-serier i USA, Frankrike och England. (En serie om serier, 2.) Stockholm: Carlsen, 1981. (112 S.)  
Added by: joachim 09/25/2009 10:20:45 AM
Sommerland, Ylva: "Anatomins eko på fiktiva kroppar – bilder av könsskillnader i Manga." In: Valör 2 (2011), S. 17–25.  
Added by: joachim 04/12/2013 10:16:17 AM
---: Tecknad Tomboy. Kalejdoskopiskt kön i manga för tonåringar. (Gothenburg Studies in Art and Architecture, 34.) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2012. (254 S.)  
Last edited by: joachim 02/24/2013 03:33:24 PM
Storn, Thomas (Hg.): Svensk seriehistoria. Första boken från Svenskt seriearkiv. Huvudtema: Serietidningarnas framväxt. (Magister Lämpels Bibliotek.) Åkarp: Seriefrämjandet, 2005. (201 S.)  
Last edited by: joachim 09/25/2009 11:02:58 AM
Strömberg, Fredrik: Serienegern. En bildberättelse om fördomar. (Magister Lämpels Bibliotek.) Stockholm: Seriefrämjandet, 2001. (160 S.)  
Last edited by: joachim 05/21/2013 09:32:23 AM
---: Vad är tecknade serier? En begreppsanalys. (Magister Lämpels Bibliotek.) Åkarp: Seriefrämjandet, 2003. (163 S.)  
Last edited by: joachim 02/16/2012 11:50:54 AM
Sydhoff, Beate: "Seriernas liv och framtid." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 7–8.  
Last edited by: joachim 09/27/2009 10:36:57 PM
Tolvanen, Juhani: Vid min svans! Tove och Lars Janssons tecknade muminserie. Helsinki: Schildts, 2000. (135 S.)  
Last edited by: joachim 11/05/2016 10:20:37 PM
Vilson, Björn: Boken om Bovil. (Magister Lämpels Bibliotek.) Stockholm: Carlsen, 1992. (64 S.)  
Last edited by: joachim 12/20/2018 12:50:03 PM
Vinterberg, Søren: "Eländet och värmen. Bourgeons Resande med vinden." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 176–180.  
Last edited by: joachim 10/02/2011 06:13:04 PM
Wallin Wictorin, Margareta: "Perspektiv på tecknade serier – visuella konventioner, autofiktiv narration och postkolonialt berättande." In: Valör 2 (2011), S. 26–36.  
Added by: joachim 04/12/2013 10:18:38 AM
Wallner, Lars: "”Hårt arbete har gjort mig till den jag är” – pengar och moraliskt värde som pedagogiska aspekter i två Kalle Anka-album." In: Nordic Journal of Literacy Research 6.2 (2020), (9. Okt. 2020)  
Last edited by: joachim 10/09/2020 05:10:40 PM
Westin, Boel: Tove Jansson. Ord, bild, liv. Stockholm: Bonniers, 2007. (597 S.)  
Added by: joachim 08/03/2014 03:26:43 PM
WIKINDX 6.4.10 | Total resources: 13464 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Comicforschung-Bibliographie Stil (CFB)


PHP execution time: 0.04989 s
SQL execution time: 0.05573 s
TPL rendering time: 0.00261 s
Total elapsed time: 0.10823 s
Peak memory usage: 2.3784 MB
Memory at close: 2.0141 MB
Database queries: 109