BOBC

List Resources

Displaying 1 - 80 of 80 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters
Language:  Swedish
Order by:

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
Seriewikin. 2011, 29. Okt. [Online]. Available: http://seriewikin.serieframjandet.se/  
Added by: joachim 2011-10-29 17:52
Andersson, Lars M. En jude är en jude är en jude …. Representationen av »juden« i svensk skämtpress omkring 1900–1930. Lund: Nordic Academic Pr. 2000. (622 S.)  
Added by: joachim 2010-02-16 12:34
Andreasson, Johan: "Harvey Pekar och American Splendor." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 186–192.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:57
Atterbom, Daniel: "Visst är den amerikanska serien en tidsspegel." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 52–60.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 22:16
Bejerot, Nils: Barn – Serier – Samhälle. 3. Aufl. Östervåla: FiB/Kulturfront, 1981. (224 S.)  
Last edited by: joachim 2012-06-07 10:17
Bengtsson, Ingemar und Gunnar Krantz: Fanzineindex 2001. (Magister Lämpels Bibliotek.) Göteborg: Optimal, 2001.  
Added by: joachim 2009-08-03 11:28
Bergman, Bosse: "I Manhattans nät." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 154–159.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:29
Classon, Rolf: "Svenska serier i dag." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 78–89.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 22:25
Eliasson, Thomas (Hrsg.): Alla serier i Sverige 1907–2007. Åkarp: Seriefrämjandet, 2008. (256 S.)  
Last edited by: joachim 2013-05-17 10:48
Ernberg, Nicklas: De gamla gudarnas viskningar. En kvalitativ textanalys på serietidningen Northlanders. Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora, Institutionen för kulturvetenskaper 2017 (35 S.).  
Last edited by: joachim 2021-09-09 12:07
Ernst, Nina: Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige. Hofors: Apart, 2017. (320 S.)  
Added by: joachim 2018-02-20 00:30
---: "Det tecknade jaget – två berättarstrategier i den självbiografiska serieromanen." In: De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Hrsg. v. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017, S. 123–140.  
Last edited by: joachim 2021-08-09 20:35
Frey, Jean-Pierre: "Tintin eller plats för en utopi." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 167–175.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:37
Frick, Erling: "Barnserier." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 129–132.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:16
---: "Pedagogiska serier." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 133–137.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:21
Gedin, David (Hrsg.): De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 74.) Nacka: Gedin & Balzamo, 2017. (236 S.)  
Added by: joachim 2021-08-09 20:36
Göransson, Henrik und Jens Prenke: "Serien – det oäkta barnet." In: Rum, relation, retorik. Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna samhället. Hrsg. v. Gert Z. Nordström. Stockholm: Carlsen, 1996, S. 125–166.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 23:00
Gustavsson, Daniel: Serier på biblioteket. Allt du vill veta om serier du inte visste fanns. Lund: BTJ, 2010. (162 S.)  
Added by: joachim 2012-01-17 16:25
Haglund, Elisabet: "Avantgarde och experiment i serievärlden." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 116–128.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 21:18
Haglund, Elisabet et al. (Hrsg.): Boken om serier. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986. (197 S.)  
Added by: joachim 2009-09-27 11:53
Haglund, Elisabet: "Kalle Anka och de röda och blå fuxarna." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 181–185.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:54
Harrison, Dick: "Det förflutna som den andre. Medeltiden i de tecknade seriernas värld." In: Visuella spår. Bilder i kultur och samhällsanalys. Hrsg. v. Anna Sparrman, Ulrika Torell und Eva Åhrén Snickare. Lund: Studentlitteratur, 2003, S. 25–43.  
Last edited by: joachim 2011-01-26 14:45
Hegerfors, Sture: "Äventyrsseriens svåra kris." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 138–142.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:26
---: Pratbubblan! En bok om serier. Stockholm: Trevi, 1978. (143 S.)  
Last edited by: joachim 2009-09-25 09:14
---: Serier och serietecknare. (En PAN-bok.) Stockholm: PAN/Norstedts, 1969. (192 S.)  
Last edited by: joachim 2009-09-25 09:34
Hegerfors, Sture und Stellan Nehlmark (Hrsg.): Seriöst om serier. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973. (240 S.)  
Added by: joachim 2009-09-25 09:41
Hegerfors, Sture und Hans Sidén: Sex och serier. (En PAN-bok.) Stockholm: PAN/Norstedts, 1970. (195 S.)  
Added by: joachim 2009-09-25 09:22
Hegerfors, Sture: Svisch! Pow! Sock! Seriernas fantastiska värld. (Bilden i bildåldern.) Lund: Corona, 1966. (122 S.)  
Added by: joachim 2012-06-07 10:38
Hillersberg, Lars: "Konstnärer blir dom som inte kan bli serietecknare." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 32–33.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 22:32
Hofmann, Werner: "Serien som konst." In: Seriöst om serier. Hrsg. v. Sture Hegerfors und Stellan Nehlmark. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973, S. 43–62.  
Added by: joachim 2009-09-25 09:48
Holländer, Tove: Från idyll till avidyll. Tove Janssons illustrationer till muminböckerna. (Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin julkaisuj, 4.) Åbo/Turku: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti, 1983. (162 S.)  
Added by: joachim 2016-11-05 22:34
Israelson, Per: "Mörka medier – Lovecraft och svensk fantastikserie." In: De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Hrsg. v. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017, S. 198–215.  
Last edited by: joachim 2021-08-09 20:50
Jakalas, Inger: "Tecknade tjejer – och tecknande." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 90–99.  
Added by: joachim 2009-09-27 12:07
Jensen, Ingvar: Serier i Sverige 2008. Stockholm: Alvglans, 2010. (213 S.)  
Last edited by: joachim 2013-05-26 14:24
Johannesson, Lena: "Yrkesserien. Ett socialrealistiskt folkhemsskämt." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 70–77.  
Last edited by: joachim 2015-03-14 01:57
Karjalainen, Tuula: Tove Jansson. Arbeta och älska. Stockholm: Norstedts, 2013. (303 S.)  
Added by: joachim 2014-08-03 14:59
Kauranen, Ralf: "Finländska serier? Seriekulturen som transnationellt fenomen." In: Laboratorium för folk och kultur 2 (2013), S. 9–17.  
Last edited by: joachim 2020-08-22 17:43
---: Seriedebatt i 1950-talets Finland. En studie i barndom, media och reglering. Åbo: Åbo Akad. Förl. 2008. (445 S.)  
Last edited by: joachim 2013-05-26 14:54
---: "Serier och makt." In: Valör 2 (2011), S. 6–16.  
Added by: joachim 2013-04-11 23:27
Kjellberg, Svante: "De oanständiga." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 100–107.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 21:03
---: "Robert Crumb." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 143–153.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:30
Knutsson, Magnus: Se mer i serier. Solna: Esselte studium, 1982. (44 S.)  
Last edited by: joachim 2009-09-27 23:25
---: "Vreden hos Kapten Haddock." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 44–51.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 20:42
Krantz, Gunnar: "Seriekonst och konstserier." In: Valör 2 (2011), S. 37–?  
Added by: joachim 2013-04-12 10:24
Kronborg, Steffen: "Tardis demoner." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 160–166.  
Added by: joachim 2009-09-27 21:33
Laaban, Ilmar: "Deadman & Co." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 108–115.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 21:13
Linderström, Jenny: Boys’ Love. En studie av maskuliniteter och maktrelationer i yaoi manga. cand.jur. (Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)), Södertörns högskola, Genusvetenskap 2007 (35 S.).  
Added by: joachim 2012-06-10 21:37
Lund, Hans: "Bildberättelser och tecknade serier." In: Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Hrsg. v. Hans Lund. Lund: Studentlitteratur, 2002, S. 71–77.  
Added by: joachim 2012-06-29 13:40
Lund, Martin: "Gud i Fyrfärgstryck. Om tecknade serier, moral och teologi." In: Religionsvetenskaplig internettidskrift 13.2 (2012)().  
Last edited by: joachim 2016-09-04 15:01
Magnusson, Helena: Berättande bilder. Svenska tecknade serier för barn. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 89.) Göteborg: Makadam, 2005. (383 S.)  
Last edited by: joachim 2009-09-25 10:36
---: "Spel med fiktionen i Rune Andréassons Bamse." In: Tidskrift för litteraturvetenskap 32.4 (2003), S. 80–92.  
Last edited by: joachim 2013-06-02 00:33
Malmström, Bertil: Ungdom. Seriehjälten prins Valiants tidiga äventyr 1937–1938.(Magisteruppsats), Göteborgs Universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2013.  
Added by: joachim 2015-03-14 02:41
Mauritsson, Peder und Catrin Mauritsson: Den stora boken om Modesty Blaise. 2. Aufl. Åkarp: Seriefrämjandet, 2003. (157 S.)  
Last edited by: joachim 2020-08-22 20:12
Nilsson, Isabella: "Seriernas berättarteknik." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 34–43.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 22:34
Nordenstam, Anna und Margareta Wallin Wictorin: "“Högerideologi som dansbandsmelodi” – politisk satir i svenska feministiska serier." In: De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Hrsg. v. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017, S. 167–186.  
Added by: joachim 2021-08-09 20:38
Olofsson, Max und Sebastian Nordbeck: Konst i serietidningar. Stockholm: Orosdi-Back, 2016. (168 S.)  
Added by: joachim 2018-03-22 15:01
Pirinen, Joakim: "Den tecknade seriens grafiska dräkt." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 193–196.  
Added by: joachim 2009-09-27 22:02
Rasmusson, Ludvig: "Blondie – det är jag själv." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 61–69.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 22:23
Reimerthi, Claes: Jack Jackson. En seriemonografi. (Magister Lämpels Bibliotek.) Åkarp: Seriefrämjandet, 2005. (236 S.)  
Last edited by: joachim 2013-05-18 19:15
---: Walt Kelly. En seriemonografi. (Magister Lämpels Bibliotek.) Stockholm: Seriefrämjandet, 2001. (125 S.)  
Last edited by: joachim 2013-05-18 19:13
Ribe, Göran: "Serien som medium." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 9–10.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 22:41
---: "Seriernas historia i USA och Frankrike/Belgien." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 10–25.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 20:43
---: "Strömningar och stildrag i dagens vuxenserier i USA och Frankrike." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 26–31.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 22:29
Scholz, Michael F. "Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning." In: Historisk tidskrift 127 (2007), S. 279–287.  
Added by: joachim 2009-09-25 01:22
Schröder, Horst: De första serierna. Dagspresserier i USA från sekelskiftet till 30-talet. (En serie om serier, 1.) Stockholm: Carlsen, 1981. (112 S.)  
Last edited by: joachim 2015-03-14 00:31
---: Framtiden i serierutor. Science fiction-serier i USA, Frankrike och England. (En serie om serier, 2.) Stockholm: Carlsen, 1981. (112 S.)  
Added by: joachim 2009-09-25 10:20
Sommerland, Ylva: "Anatomins eko på fiktiva kroppar – bilder av könsskillnader i Manga." In: Valör 2 (2011), S. 17–25.  
Added by: joachim 2013-04-12 10:16
---: Tecknad Tomboy. Kalejdoskopiskt kön i manga för tonåringar. (Gothenburg Studies in Art and Architecture, 34.) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2012. (254 S.)  
Last edited by: joachim 2013-02-24 15:33
Storn, Thomas (Hrsg.): Svensk seriehistoria. Första boken från Svenskt seriearkiv. Huvudtema: Serietidningarnas framväxt. (Magister Lämpels Bibliotek.) Åkarp: Seriefrämjandet, 2005. (201 S.)  
Last edited by: joachim 2009-09-25 11:02
Storskog, Camilla: "Topelius i serieformat – interikonicitet som visuell berättarstrategi i Bovils Fältskärns berättelser." In: De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Hrsg. v. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017, S. 141–166.  
Last edited by: joachim 2021-08-09 20:46
Strömberg, Fredrik: Serienegern. En bildberättelse om fördomar. (Magister Lämpels Bibliotek.) Stockholm: Seriefrämjandet, 2001. (160 S.)  
Last edited by: joachim 2013-05-21 09:32
---: Vad är tecknade serier? En begreppsanalys. (Magister Lämpels Bibliotek.) Åkarp: Seriefrämjandet, 2003. (163 S.)  
Last edited by: joachim 2012-02-16 11:50
Sydhoff, Beate: "Seriernas liv och framtid." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 7–8.  
Last edited by: joachim 2009-09-27 22:36
Tolvanen, Juhani: Vid min svans! Tove och Lars Janssons tecknade muminserie. Helsinki: Schildts, 2000. (135 S.)  
Last edited by: joachim 2016-11-05 22:20
Vilson, Björn: Boken om Bovil. (Magister Lämpels Bibliotek.) Stockholm: Carlsen, 1992. (64 S.)  
Last edited by: joachim 2018-12-20 12:50
Vinterberg, Søren: "Eländet och värmen. Bourgeons Resande med vinden." In: Boken om serier. Hrsg. v. Elisabet Haglund et al. Johanneshov: Hammarström & Åberg, 1986, S. 176–180.  
Last edited by: joachim 2011-10-02 18:13
Wallin Wictorin, Margareta: "Perspektiv på tecknade serier – visuella konventioner, autofiktiv narration och postkolonialt berättande." In: Valör 2 (2011), S. 26–36.  
Added by: joachim 2013-04-12 10:18
Wallner, Lars: "”Hårt arbete har gjort mig till den jag är” – pengar och moraliskt värde som pedagogiska aspekter i två Kalle Anka-album." In: Nordic Journal of Literacy Research 6.2 (2020), S. 59–73 ().  
Last edited by: joachim 2020-10-09 17:10
Westin, Boel: Tove Jansson. Ord, bild, liv. Stockholm: Bonniers, 2007. (597 S.)  
Added by: joachim 2014-08-03 15:26
---: "Transmedial muminologi – konst och berättande i Tove Janssons tecknade serie “Mumin”." In: De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Hrsg. v. David Gedin. Nacka: Gedin & Balzamo, 2017, S. 187–198.  
Last edited by: joachim 2021-08-09 20:45
WIKINDX 6.5.0 | Total resources: 14135 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Comicforschung-Bibliographie Stil (CFB)


PHP execution time: 0.11102 s
SQL execution time: 0.08993 s
TPL rendering time: 0.00362 s
Total elapsed time: 0.20457 s
Peak memory usage: 2.1180 MB
Memory at close: 1.5555 MB
Database queries: 113